pilot Lamps

Search IMPA code & Product name
TUBULAR-screw-base.jpg
Pilot Lamp E10 6.3V 0.15A - IMPA 790501
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 24V 0.11A - IMPA 790505
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 60V 3W - IMPA 790509
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 6.3V 0.25A - IMPA 790514
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 18V 0.11A - IMPA 790519
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 48V 3W - IMPA 790523
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 24V 0.11A - IMPA 790534
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 24V 2W - IMPA 790540
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 24V 5W - IMPA 790546
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 60V 5W - IMPA 790550
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 5W - IMPA 790554
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 28V 1W - IMPA 790559
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 48V 5W - IMPA 790566
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E14 110V 40W - IMPA 790569A
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E14 220V 10W - IMPA 790570
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 110V 3W - IMPA 790572
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E26 110V 15W - IMPA 790578
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 30V 2W - IMPA 790582
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 6.3V 0.15A - IMPA 790601
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 24V 0.11A - IMPA 790605
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 60V 3W - IMPA 790609
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 18V 0.11A - IMPA 790616
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 24V 5W - IMPA 790620
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 220V 5W - IMPA 790624
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 12V 20W - IMPA 790628
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 24V 20W - IMPA 790635
B22_base_pilot_lamp-removebg-preview.png
Tubular Pilot Lamp B22 24V 25W - IMPA 790641/25W
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 24V 3W - IMPA 790647
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 8V 0.15A - IMPA 790502
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 28V 0.11A - IMPA 790506
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 110V 5W - IMPA 790510
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 8V 0.25A - IMPA 790515
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 24V 0.11A - IMPA 790520
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 60V 5W - IMPA 790524
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 28V 0.11A - IMPA 790535
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 12V 5W - IMPA 790541
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 28V 5W - IMPA 790547
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 110V 5W - IMPA 790551
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 10W - IMPA 790555
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 10W - IMPA 790563
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E14 24V 5W - IMPA 790568
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E17 110V 40W - IMPA 790569B
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E14 220V 15W - IMPA 790571
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 220V 30W  -IMPA 790573
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E26 220V 10W - IMPA 790579
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 3W - IMPA 790589
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 8V 0.15A - IMPA 790602
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 28V 0.11A - IMPA 790606
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 110V 5W - IMPA 790610
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 18V 5W - IMPA 790617
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 110V 5W - IMPA 790621
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 220V 10W - IMPA 790625
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 24V 10W - IMPA 790630
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 12V 3W - IMPA 790639
B22_base_pilot_lamp-removebg-preview.png
Tubular Pilot Lamp B22 110V 15W - IMPA 790643
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 30V 2W - IMPA 790648
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 12V 0.11A - IMPA 790503
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 30V 0.11A - IMPA 790507
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 220V 5W - IMPA 790511
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 6.3V 0.15A - IMPA 790516
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 28V 0.11A - IMPA 790521
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 110V 5W - IMPA 790525
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 30V 0.11A - IMPA 790536
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 18V 5W - IMPA 790543
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 30V 5W - IMPA 790548
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 110V 10W - IMPA 790552
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 20W - IMPA 790556
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 15W - IMPA 790564
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E14 24V 40W - IMPA 790568A
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E17 110V 25W - IMPA 790569D
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E14 220V 40W - IMPA 790571A
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E26 24V 5W - IMPA 790576
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E26 220V 15W - IMPA 790580
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 10W - IMPA 790590
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 12V 0.11A - IMPA 790603
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 30V 0.11A - IMPA 790607
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 220V 5W - IMPA 790611
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 24V 0.11A - IMPA 790618
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 110V 10W - IMPA 790622
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 220V 20W - IMPA 790626
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 110V 10W - IMPA 790631
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 24V 50mA - IMPA 790640
B22_base_pilot_lamp-removebg-preview.png
Tubular Pilot Lamp B22 220V 15W - IMPA 790645
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 30V 100mA - IMPA 790649
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 18V 0.11A - IMPA 790504
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 48V 3W - IMPA 790508
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 4V 0.15A - IMPA 790513
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 12V 0.11A - IMPA 790518
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 30V 0.11A - IMPA 790522
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 220V 5W - IMPA 790526
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 24V 1W - IMPA 790539
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 24V 0.11A - IMPA 790544
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 48V 5W - IMPA 790549
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 110V 20W - IMPA 790553
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 24V 3W - IMPA 790557
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 30V 2W - IMPA 790565
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E14 110V 10W - IMPA 790569
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E17 110V 25W - IMPA 790569E
Candle-Lamp.jpg
Candle Lamp E14 220V 40W - IMPA 790571B
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E26 110V 10W - IMPA 790577
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 28V 2W - IMPA 790581
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E10 6V 3W - IMPA 790600
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 18V 0.11A - IMPA 790604
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 48V 3W - IMPA 790608
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 6V 5W - IMPA 790613
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 24V 3W - IMPA 790619
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 110V 20W - IMPA 790623
TUBULAR-screw-base.jpg
Tubular Pilot Lamp E12 12V 10W - IMPA 790627
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA15d 220V 15W - IMPA 790634
B22_base_pilot_lamp-removebg-preview.png
Tubular Pilot Lamp B22 24V 5W - IMPA 790641
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 24V 80mA - IMPA 790646
TUBULAR-bayonet-base.jpg
Tubular Pilot Lamp BA9s 36V 2W - IMPA 790650